Tiếng Việt | English

13/05/2018 - 07:05

Việt Nam quảng bá ẩm thực tại Festival các cơ quan đại diện tại Séc

Ngày 12/5 Việt Nam cùng hơn 40 nước đã tham dự Festival Văn hóa - Ẩm thực của các cơ quan đại diện nước ngoài tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

T