Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 10:48

Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Long An đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ theo NQ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề này.

► PV: Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật mà Long An đã đạt qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh: Ngay khi bắt tay vào triển khai thực hiện NQ, bên cạnh những thuận lợi, Long An cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, phấn đấu tổ chức thực hiện NQ đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy tham quan mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao ở xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ ĐH X Đảng bộ tỉnh là công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa NQĐH được tập trung lãnh đạo chặt chẽ, quyết liệt ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện NQ, có thể khẳng định những kết quả đã đạt là hết sức quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. NQĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, đến nay có 18 chỉ tiêu thực hiện tốt, dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt NQ. Riêng chỉ tiêu sản lượng lúa cho cả nhiệm kỳ khả năng chưa đạt theo NQ, nhưng xét về tổng thể chung thì vẫn đạt yêu cầu, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, chất lượng của khu vực nông - lâm - thủy sản; bởi vì sản lượng lúa chất lượng cao đều tăng hàng năm và một phần diện tích lúa đã được chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất bỏ ra khỏi NQ do quy định mới của Trung ương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt mức khá cao, giai đoạn 2016-2017 đạt 9,29%, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 10,96% (NQ là 9-9,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2017 đạt 61 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ nét.

Công nghiệp, xây dựng thực sự khởi sắc, phát huy vai trò động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chỉ số phát triển và giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) duy trì tăng trưởng khá cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp ngày càng đồng bộ, cùng với đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh ngày càng được quan tâm góp phần tăng thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Thương mại, dịch vụ từng bước ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2017 là 17,5%, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 38.134 tỉ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá, hàng năm đều vượt dự toán. Tỷ lệ huy động ngân sách trên GRDP đạt khá cao. Nợ xấu được tập trung xử lý, duy trì ở mức tương đối thấp, đến nay đạt 0,86% (thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tốt; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng, hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh nông sản hàng hóa tập trung. Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả khá tốt; nhận thức của hệ thống chính trị và người dân có chuyển biến tích cực, nhất là về thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường áp dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 67 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã trên địa bàn.

Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh được tập trung thực hiện, cơ bản bảo đảm lộ trình đề ra. Đối với 3 công trình trọng điểm: Đường tỉnh (ĐT) 830 (Đức Hòa - Tân Tập) đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2019; công trình Đường Vành đai TP.Tân An đang tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Trục hạ tầng giao thông - đô thị kết nối Tiền Giang - Long An - TP.HCM đang trong quá trình quy hoạch xác định hướng tuyến và phương thức đầu tư.

Đặc biệt, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được chú trọng, hướng vào chiều sâu. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh khảo sát tiến độ thi công Đường tỉnh 830

► PV: Ông có thể phân tích thêm những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện NQ trong thời gian qua?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực, việc lãnh đạo thực hiện NQĐH X Đảng bộ tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: 

Còn 1 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch (tỷ lệ huy động đầu tư xã hội trên GRDP từ 40-42%, do số liệu thống kê giai đoạn 2010-2015 làm cơ sở để dự báo và tính toán ban đầu là tương đối cao); 2/3 công trình trọng điểm (Đường Vành đai TP.Tân An và Trục động lực kết nối Tiền Giang - Long An - TP.HCM) triển khai còn chậm so với lộ trình đề ra. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tốt nhưng chưa thật sự bền vững. Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa có mặt còn bất cập, còn chạy theo thành tích. Những vướng mắc, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải (công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt) tuy có tập trung thực hiện nhưng một số nơi chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ nên chưa chuyển biến tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính và xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương có mặt chưa nghiêm.

► PV: Vậy, tỉnh có định hướng như thế nào và đâu là những giải pháp căn cơ để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu NQ đề ra, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh: Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của NQĐH X Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Trước hết, tập trung rà soát, giải quyết căn cơ các tồn tại, hạn chế, các nhiệm vụ tồn đọng trong nửa đầu nhiệm kỳ; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu NQĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường về xây dựng, phát triển KT-XH sau khi đạt chuẩn xã văn hóa và nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường về xây dựng, phát triển KT-XH sau khi đạt chuẩn xã văn hóa và nông thôn mới

Thứ hai, tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng và tính bền vững của nền kinh tế. Tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp, nhất là phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, duy trì tốt việc đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; lập các tổ công tác để phối hợp, hỗ trợ triển khai nhanh các dự án lớn, trọng điểm. Quản lý và giám sát chặt chẽ lĩnh vực đầu tư công; tăng cường huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện chương trình đột phá về đầu tư hạ tầng giao thông và 3 công trình trọng điểm. Duy trì tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với tìm kiếm, mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ; tập trung khai thác và phát triển du lịch. Bảo đảm công tác thu - chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu NQ đề ra, nhất là các nguồn thu trong cân đối.

Thứ ba, phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. 

Thứ tư, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; cảnh giác và chủ động phản bác kịp thời các thông tin sai trái, nhất là trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ năm, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin rằng, với những kết quả đã đạt trên các lĩnh vực trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, nhất là hiệu quả từ việc đầu tư các công trình trọng điểm, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông hoàn thiện, đồng bộ góp phần tăng thu hút đầu tư trong và ngoài nước,... sẽ tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

► PV: Xin cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy!

Hồng Anh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết