Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 20:18

Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát tại Cần Đước

Ngày 11/7, Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp Hội Nông dân tỉnh Long An khảo sát Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phước Chỉ và HTX rau an toàn Phước Hòa, xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Đoàn khảo sát mô hình vườn ươm cây giống HTX Phước Hòa, xã Phước Vân

Đoàn trao đổi với Ban lãnh đạo HTX và các xã viên về thực trạng hoạt động; việc áp dụng các chứng nhận chất lượng cho nông sản; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, nhất là sản xuất theo quy trình VietGAP; chất lượng sản phẩm và khả năng đầu ra.

Lãnh đạo HTX và các xã viên đề xuất hỗ trợ thực hiện tốt hơn mô hình HTX áp dụng các chứng nhận chất lượng nông sản trong thời gian tới: Thường xuyên tập huấn quy trình sản xuất theo hướng VietGAP; tuyên truyền cho xã viên, hội viên, nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn; hỗ trợ tìm đầu ra, giới thiệu doanh nghiệp thu mua sản phẩm; hỗ trợ vốn vay, kinh phí khi đăng ký lại giấy chứng nhận VietGAP; hỗ trợ mã vạch truy xuất nguồn gốc;…

Đoàn khảo sát đánh giá cao chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo HTX, xã viên và đề nghị các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có chính sách phù hợp đối với tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết