Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 15:41

Cần Đước vận động trên 2.200 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày 04/12, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

UBND huyện Cần Đước biểu dương và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình NTM, huyện có 8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt 16/19 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng phát triển nhanh, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Kinh tế - xã hội ở nông thôn tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, hộ nghèo giảm còn 1,98%; lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,9%; hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,93%. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm thay đổi toàn diện khu vực nông thôn. Đặc biệt, qua xây dựng NTM, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được khẳng định, hệ thống hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh. Cũng từ NTM, những mô hình hay, cách sản xuất mới, sáng tạo gắn liền với nông nghiệp công nghệ cao ra đời và phát triển thành công, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn hơn 3,5 lần so với năm 2010. Ngoài ra, qua 10 năm, huyện huy động trên 2.262 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 365 tỉ đồng và 146ha đất làm đường giao thông nông thôn,...

Tại hội nghị, UBND huyện Cần Đước biểu dương và trao giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết