Tiếng Việt | English

06/07/2020 - 14:59

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần: Phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất

Ngày 06/7, UBND tỉnh Long An tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2020 với các sở, ban, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất

6 tháng đầu năm 2020, với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, tình hình phát triển ở một số lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Lĩnh vực an sinh - xã hội tiếp tục được bảo đảm, đặc biệt là chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; không xảy ra ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với cả nước khống chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Tuy nhiên, do tình hình hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra không ít khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so cùng kỳ năm 2019 (1,12% so với 9,33%), một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự còn nhiều hạn chế. Công tác thu hút đầu tư gặp vướng mắc, số lượng doanh nghiệp thành lập, vốn đăng ký đều giảm so cùng kỳ. Doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tăng so cùng kỳ, số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài giảm. Tiến độ đầu tư hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện nhưng tiến độ nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, một số ngành, địa phương, đơn vị thực hiện chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho một số ngành, địa phương, đơn vị hoàn thành với tỷ lệ thấp; một số nhiệm vụ chậm được triển khai thực hiện.

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến và đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn trong  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2020.

Long An phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá dù còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tình hình hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 nhưng Long An đã quyết tâm, nỗ lực vượt khó, nhìn chung, kết quả ở một số lĩnh vực khả quan, tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo từng sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, tập trung để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ  của mình để có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện cùng với tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tăng về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra mà nỗ lực thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh phải vực dậy các chỉ tiêu tăng trưởng, ít nhất phải đạt tăng trưởng trên 5% mới đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và kế hoạch nhà nước 5 năm. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra chặt tuyến biên giới, đặc biệt là nghiêm cấm xuất, nhập cảnh qua biên giới, không để xảy ra ca mắc bệnh Covid-19 trên địa bàn. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải thực hiện đúng theo quy chế làm việc của UBND tỉnh, thường xuyên cập nhật những văn bản mới. Sở Y tế quan tâm chất lượng đội ngũ y, bác sĩ hiện nay. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt hiệu quả,.../.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết