Tiếng Việt | English

Hiểu đúng về việc 'cách ly toàn xã hội' như chỉ thị của Thủ tướng

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Trần Đắc Phu, các biện pháp mà Chính phủ đưa ra chính là để hạn chế đến mức tối đa người bị bệnh không tiếp xúc với người lành và ngược lại.