Tiếng Việt | English

Cần Giuộc: Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững

Những năm qua, huyện Cần Giuộc là điểm sáng của tỉnh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm qua từng năm.