Tiếng Việt | English

11/05/2018 - 16:32

Giám sát về tình hình phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học công nghệ tại Long An

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bùi Thị Thanh có cuộc làm việc với UBND tỉnh Long An về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Hoàng Văn Liên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ, Long An có một số đề tài nổi bật: Đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp, đánh giá đóng góp của khoa học và công nghệ vào TFP của tỉnh từ năm 2011 – 2014; nghiên cứu các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh; nghiên cứu xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng tác nghiệp cho Trưởng Khối vận cấp xã; nghiên cứu thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm của loại hình kinh doanh thức ăn đường phố,…

Tỉnh tập trung phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, môi trường, khoa học tự nhiên. Đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Về lĩnh vực khoa học nông nghiệp đạt một số kết quả nổi bật. Tỉnh xây dựng các quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP như rau an toàn, dưa hấu, chanh, khoai mỡ, thanh long VietGAP; ứng dụng tiến bộ trong sản xuất lúa. Đồng thời, chăn nuôi gà Tàu theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi vịt Grimaud, thử nghiệm mô hình gà Tây, nuôi thương phẩm gà Đông Tảo,…

Tỉnh cũng làm chủ được công nghệ ươm tạo giống, quy trình nuôi thủy sản an toàn sinh học, hiệu quả cao với các loại thủy sản thế mạnh vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ta, tỉnh còn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên 3 cây (lúa, rau, thanh long) và 1 con (bò thịt) bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bùi Thị Thanh đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bùi Thị Thanh đánh giá cao những kết quả về tình hình phát triển khoa học công nghệ và thực thi Luật Khoa học và Công nghệ của Long An. Các sở, ngành cần tham khảo địa phương khác để học tập, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Cần phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ sinh học. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy kinh tế, phát huy lợi thế nguồn nội lực của địa phương, thu hút sự tham gia của người dân để phát triển khoa học công nghệ cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, đoàn đến giám sát trực tiếp tại Nhà máy cơ khí Lamico, phường Khánh Hậu, TP.Tân An./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết