Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 19:51

Nông dân vùng khóm Tân Tây cần chủ động phòng, chống ngập úng

Cử tri xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nhiều lần kiến nghị mong UBND tỉnh sớm cho đầu tư và hoàn thành các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng Dự án vùng chuyên canh khóm thuộc ấp 5, xã Tân Tây (khoảng 600ha), đồng thời, xem xét hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong sản xuất do lũ gây ra. Trong khi chờ có trạm bơm, nông dân cần chủ động phòng, chống ngập úng khi có mưa lớn.

Vùng chuyên canh khóm ấp 5, xã Tân Tây.

Vùng chuyên canh khóm ấp 5, xã Tân Tây

Theo UBND tỉnh Long An, nội dung đầu tư các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng Dự án vùng chuyên canh khóm được UBND tỉnh Long An trả lời tại Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 02/11/2017 về Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, theo đó, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Thủy Lợi vùng chuyên canh khóm phía Nam kênh 3 - La Khoa thuộc ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa được phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 102/QĐ- XK ngày 24/3/2013 từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên, do thiếu vốn cân đối nên UBND tỉnh đã phân bổ vốn từ các nguồn cấp bù lúa nước do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý để triển khai thực hiện trước một số hạng mục dự án như nạo vét và san sửa đê 2 công trình kênh 19 và kênh 20, san sửa bờ Đông kênh 3, triển khai xây 2 cống đầu kênh 22.

Đến nay, hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bọng của khu vực dự án tương đối hoàn chỉnh, chỉ còn lại hạng mục 2 trạm bơm điện do không sử dụng được vốn từ nguồn cấp bù lúa nước nên chưa thể đầu tư.

Kết cấu hạ tầng phục vụ vùng chuyên canh khóm Tân Tây đang được đầu tư.

Kết cấu hạ tầng phục vụ vùng chuyên canh khóm Tân Tây đang được đầu tư

Hiện, UBND tỉnh đang đề nghị vốn đầu tư các hạng mục từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để đầu tư cho Dự án.

Về việc kiến nghị hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong sản xuất do lũ gây ra, năm 2017, có 12ha của 6 hộ sinh sống trong vùng chuyên canh khóm ấp 5, xã Tân Tây bị thiệt hại. UBND huyện Thạnh Hóa đã hỗ trợ cho các hộ số tiền 42,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp của huyện.

Năm 2018, có 7ha diện tích sản xuất của người dân cũng trong khu vực này bị thiệt hại do lũ. UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp UBND xã Tân Tây đánh giá cụ thể nguyên nhân thiệt hại, tiến hành thống kê, xác định tỷ lệ, mức độ thiệt hại và lập hồ sơ để hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện.

Cũng theo UBND tỉnh Long An, để tránh tình trạng bị thiệt hại do lũ gây ra như các năm vừa qua, trong khi chờ tính cân đối được ngân sách để đầu tư trạm bơm, UBND huyện Thạnh Hóa tuyên truyền, vận động người dân cần chủ động tiến hành đắp các bờ bao tiểu vùng, đồng thời tổ chức bơm nước, tiêu úng cho diện tích sản xuất khi xảy ra mưa lớn./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết