Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 19:05

Tân Trụ: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả

Ngày 12/7, UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 và 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2017, giai đoạn 2016 - 2020.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020, Tân Trụ đạt nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bình quân 7,2% (chỉ tiêu bình quân tăng từ 6 - 6,5%); các hình thức chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực từ chăn nuôi nhỏ, lẻ sang tập trung theo hình thức trang trại, gia trại và có sự kiểm soát tốt dịch bệnh;...

Tân Trụ có 42ha đất chuyên sản xuất lúa giống, hàng năm cung cấp trên 800 tấn lúa giống ra thị trường. Đến ngày 02/7, diện tích cây thanh long toàn huyện là 806,3ha; nông dân lãi bình quân trên 300 triệu đồng/ha/năm. Diện tích rau màu tăng theo từng năm. Huyện xây dựng 5 mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ sinh học (2ha/mô hình) tại xã Quê Mỹ Thạnh, Mỹ Bình và Đức Tân.

Đến cuối năm 2017, Tân Trụ có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60% (chỉ tiêu trên 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020; đến cuối tháng 6/2018, số tiêu chí đạt bình quân toàn huyện là 15,2/19 tiêu chí).

Thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện - Trương Thanh Liêm yêu cầu các ngành tập trung rà soát, điều chỉnh các loại quy hoạch; thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường giám sát, kiểm soát dịch bệnh, chất lượng nông lâm thủy sản; đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản; xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn;...

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 8 cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp./. 

Song Hồng

Chia sẻ bài viết