Tiếng Việt | English

29/05/2020 - 23:15

Thị trường Singapore nhiều tiềm năng cho nông sản Việt

Các doanh nghiệp hai nước cùng có lợi thế về hàng hóa và thị trường sẽ tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy giao thương trong tình hình mới.

Tại “Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản, thủy sản, thực phẩm Việt Nam - Singapore 2020” do Cục Xúc tiến thương mại (XTTM); Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) tổ chức ngày 29/5, hơn 100 doanh nghiệp nông sản, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam và Singapore đã có cơ hội tìm hiểu thị trường để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây cản trở các hoạt động XTTM trực tiếp của các doanh nghiệp.

Nhiều cơ hội hợp tác

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trư