Tiếng Việt | English

15/08/2019 - 17:59

Xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An do bán bất động sản không đủ điều kiện

UBND tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An (Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, huyện Đức Hòa) với hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định.

Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An bị UBND tỉnh Long An xử phạt hành chính với số tiền 330 triệu đồng

Theo đó, công ty này thực hiện 2 hành vi vi phạm: Kinh doanh bất động sản không bảo đảm các điều kiện theo quy định và công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản. 

UBND tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An, tổng số tiền phạt 330 triệu đồng. Mức phạt bổ sung, UBND tỉnh đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản và bắt buộc công khai đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do công ty làm chủ đầu tư.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của tỉnh Long An do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng nhà ở do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt (huyện Đức Hòa). Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện công ty thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, đã chuyển nhượng 2.500 lô đất ở cho khách hàng theo hình thức ký hợp đồng nguyên tắc và có 65 hộ dân xây dựng nhà ở. 

Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An với hành vi xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nhưng không có giấy phép xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra lập biên bản và có tờ trình trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm đối với công ty này.

Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư với tổng diện tích 99,4ha. Ngày 18/02/2016, UBND tỉnh Long An có Tờ trình số 511/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương chuyển đổi Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt thành khu công nghiệp, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt, trong đó diện tích khu công nghiệp 30ha, đất dân cư và nhà ở chuyên gia 69,4ha.

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1797/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, trong đó đồng ý cho giảm diện tích Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt từ 99,4ha xuống còn 29,4ha (giảm 70ha).

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An đầu tư khu dân cư. Mục tiêu của dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư với diện tích khoảng 70ha./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết