Tiếng Việt | English

25/09/2015 - 07:06

39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa

Cục Xuất bản, in và phát hành thuộc Bộ TT&TT cho biết, hiện có 39 nhà xuất bản đang có nguy cơ phải đóng cửa.

Các nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa do không đủ điều kiện hoạt động như: thiếu nguồn tài chính, thiếu chức danh lãnh đạo xuất bản, thiếu biên tập viên cơ hữu, trụ sở thiếu diện tích... Cũng theo Cục Xuất bản, in và phát hành, chỉ có 24 nhà xuất bản đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản, chiếm 38%.


39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã quyết định giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chủ quản nhà xuất bản rà soát, phân loại để sắp xếp, chuyển đổi, tái cơ cấu các nhà xuất bản.

Trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí hỗ trợ về tài chính (kể cả giá thuê nhà, đất) đối với các nhà xuất bản cần thiết phải duy trì hoạt động; thống nhất phương án đối với các nhà xuất bản có cơ quan chủ quản chưa phù hợp theo Luật Xuất bản.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát danh mục xuất bản phẩm được Nhà nước tài trợ và xây dựng tiêu chí đấu thầu hoặc đặt hàng đối với xuất bản phẩm, phù hợp với các quy định của pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động xuất bản; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý xuất bản./.

VOV.VN (Theo VTV)

Chia sẻ bài viết