Tiếng Việt | English

23/06/2015 - 10:18

Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới

Sáng ngày 23-6-2015, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Kết luận 61). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên đến dự.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 61, Hội Nông dân các cấp đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với các ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở địa phương, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng đi vào nề nếp, tốc độ tăng trưởng Quỹ hằng năm tương đối khá. Công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học-kỹ thuật luôn được các cấp Hội và địa phương quan tâm hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc thực hiện Kết luận 61 còn những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Một số cấp ủy xã chưa sâu sát, chưa quan tâm đến hoạt động của Tổ thực hiện Đề án; nhiều cơ sở chậm thành lập Tổ chực hiện Đề án; vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp còn mờ nhạt, chủ yếu do Hội Nông dân các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm,…

Các đại biểu được nghe 8 đơn vị: Huyện Vĩnh Hưng, Bến Lức, Đức Huệ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Tân An, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận về những giải pháp, kinh nghiệm, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 61; công tác tham mưu xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; vai trò lãnh đạo thực hiện quy hoạch vùng sản xuất trong phát triển nông nghiệp; công tác phối hợp với các ngành trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới,…

Hữu Bằng
 

Chia sẻ bài viết