Tiếng Việt | English

17/01/2020 - 19:50

Agribank Long An thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm một số chi nhánh, phòng giao dịch

Từ ngày 18/01/2020, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An thay đổi tên gọi, địa điểm, chi nhánh quản lý của một số chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc như sau:

1. Thay đổi tên Agribank Chi nhánh Khu vực Đức Hòa Long An

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Khu vực Đức Hòa Long An.

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Đức Hòa Long An.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Đông Đức Hòa Long An.

2. Thay đổi tên Phòng giao dịch Khu vực Gò Mối

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Đức Hòa Long An – Phòng giao dịch Khu vực Gò Mối.

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Đức Hòa Long An – Phòng giao dịch Đức Hòa Thượng.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Huyện Đức Hòa Long An – Phòng giao dịch Đức Hòa Thượng.

3. Thay đổi tên Phòng giao dịch Cần Đốt

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Long An – Phòng giao dịch Cần Đốt

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An – Phòng giao dịch Phường 6.

- Tên viết tắt: Agribank chi nhánh Tỉnh Long An – Phòng giao dịch Phường 6.

4. Thay đổi tên Agribank Chi nhánh Khu vực 2 Thành phố Tân An Long An

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 2 Thành phố Tân An Long An.

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Tân An Long An.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Bắc Tân An Long An.

5. Thay đổi tên, địa điểm Agribank Chi nhánh Khu vực 3 Thành phố Tân An Long An

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 3 Thành phố Tân An Long An.

- Địa điểm cũ: Số 23 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đức Hòa Long An

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Bắc Đức Hòa Long An.

- Địa chỉ mới: Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

6. Thay đổi tên, địa điểm và chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Khu vực Tân Mỹ

a) Thông tin cũ:

- Tên cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Đức Hòa Long An – Phòng giao dịch Khu vực Tân Mỹ

- Địa điểm cũ: Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Chi nhánh quản lý cũ: Agribank Chi nhánh Huyện Đức Hòa Long An.

- Địa điểm chi nhánh quản lý cũ: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

b) Thông tin mới:

- Tên mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Tân An Long An – Phòng giao dịch Phường 1.

- Địa điểm mới: Số 23 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Chi nhánh quản lý mới: Agribank Chi nhánh Bắc Tân An Long An.

- Địa điểm chi nhánh quản lý mới: Số 108 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác để thuận tiện trong giao dịch, liên hệ công tác./.

Agribank Chi nhánh tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết