Tiếng Việt | English

13/11/2019 - 19:25

Bí thư Huyện ủy Bến Lức đối thoại cán bộ, đảng viên về bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 13/11, Bí thư Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An - Trần Hoàng Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Út cùng MTTQ, các ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Đảng ủy, UBND xã Nhựt Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn xã.

Đối thoại với cán bộ, đảng viên về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Nhựt Chánh

Tại cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Út thông qua kết quả giải quyết công tác bồi thường, GPMB của các dự án trên địa bàn xã, đặc biệt là dự án Khu công nghiệp Nhựt Chánh 1 và Cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2.

Đến nay, huyện tiến hành rà soát, củng cố nội dung còn thiếu sót trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đã nhận tiền nhưng chưa đồng ý giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Đại diện các ấp và các ngành, đoàn thể xã có nhiều ý kiến quan tâm đến việc giải quyết tiếp theo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận thực hiện theo chủ trương của tỉnh, huyện, xã.

Qua đây, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau thấu hiểu để giải quyết những khó khăn, bức xúc tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Kết luận cuộc đối thoại, Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân đề nghị Đảng ủy, UBND xã Nhựt Chánh và toàn thể cán bộ, đảng viên cần nhất quán quan điểm của tỉnh, huyện trong công tác bồi thường, GPMB đối với 2 dự án trên địa bàn xã, đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản, kết luận chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu trước mắt là huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên phải thông suốt và nắm rõ vấn đề để vận động, giải thích, thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt năm đột phá về công tác bồi thường, GPMB năm 2019./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết