Tiếng Việt | English

25/05/2020 - 11:16

Xây dựng hợp tác xã điểm

Gắn kết sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm

Nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX), góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm xây dựng mô hình các HTX điểm. Hiện có 4 HTX được chọn làm điểm điển hình trong tỉn.

Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tạo ra chất lượng ổn định, nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã
Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tạo ra chất lượng ổn định, nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã

Đến cuối năm 2018, tỉnh có 16 HTX điểm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), trong đó có 13 HTX nằm trong vùng đề án. Năm 2019, tỉnh tiếp tục xây dựng 4 HTX điểm điển hình về nông nghiệp ƯDCNC trên 3 cây (lúa, rau, thanh long) và 1 con (bò thịt), gồm: HTX Hưng Phú (huyện Vĩnh Hưng), HTX Nông nghiệp Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phước Thịnh (huyện Cần Giuộc), HTX Thanh long Dương Xuân (huyện Châu Thành) và HTX Chăn nuôi bò thịt Hòa Khánh Đông  (huyện Đức Hòa). 

Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa (huyện Cần Đước) - Kiều Anh Dũng cho biết: “Việc ƯDCNC vào sản xuất trong các HTX nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nhất là bảo đảm truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân”. 

Hiện nay, việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi đang là hướng đi giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ bền vững, trong đó việc xây dựng các HTX sản xuất ƯDCNC là nhu cầu cần thiết. Tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng 4 HTX điểm điển hình về nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp vào tháng 3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần nhấn mạnh phải tập trung xây dựng thành công 4 mô hình HTX điểm điển hình về nông nghiệp ƯDCNC. Các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về vốn vay, thuế cho HTX nông nghiệp. Và để tận dụng tốt nhất những ưu đãi này, các HTX cần chú trọng nâng cao năng lực quản lý cán bộ, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. HTX phải có quy mô sản xuất và số lượng thành viên phù hợp; lựa chọn mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ƯDCNC. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỉnh thành lập mới trên 50 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp lên 150 HTX và có ít nhất 30 HTX nông nghiệp ƯDCNC vào sản xuất. Riêng ngành nông nghiệp tỉnh phải có tổng kết, đánh giá kết quả mô hình, phát huy, nhân rộng áp dụng trong toàn hệ thống HTX nông nghiệp.

Việc xây dựng mô hình HTX điểm điển hình trên cây thanh long, lúa, rau và con bò bước đầu đạt kết quả.Tuy nhiên, 4 HTX này vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, chậm tiến độ so với yêu cầu, kế hoạch. Một vài thành viên HTX nhận thức chưa cao nên việc góp vốn còn hạn chế, liên kết sản xuất, kế hoạch sản xuất vẫn chưa định hướng rõ ràng, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Một số doanh nghiệp có gắn kết với HTX nhưng chưa thật sự mặn mà,...Khó khăn lớn nhất hiện nay của các HTX là việc nhân rộng mô hình còn hạn chế, cơ cấu tổ chức bộ máy chưa đạt yêu cầu, chưa bảo đảm được đầu ra của sản phẩm.

Hiện nay, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn do một số sản phẩm nông sản của tỉnh chưa hình thành được tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ. Người dân chưa mạnh dạn đầu tư, dẫn đến năng suất, sản lượng thấp, hiệu quả chưa tương xứng,... Nhiều mô hình doanh nghiệp đầu tư và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhưng có không ít người dân khi được thương lái trả giá cao hơn thì tự ý phá vỡ hợp đồng, khiến cho doanh nghiệp mất niềm tin không muốn đầu tư vào sản xuất,…

Do vậy, để đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các HTX trong việc sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường, sản xuất các sản phẩm an toàn để ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bền vững. Các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin về giá cả, xu hướng biến động thị trường, nông sản để các HTX chủ động sản xuất, kinh doanh, tăng cường áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, quy hoạch vùng sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đăng ký và bảo hộ thương hiệu,…/.

Song Hồng

 

Chia sẻ bài viết