Tiếng Việt | English

23/09/2015 - 14:58

Long An

9 tháng năm 2015 chỉ số phát triển công nghiệp tăng 12,56%

9 tháng của năm 2015, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 12,56% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,56%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,8%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,21%.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 9 tháng qua ước đạt 109.301 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 108.022 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Có 43/60 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ (cùng kỳ có 38 nhóm tăng), trong đó có 27 nhóm sản phẩm tăng trên 20%, 4 nhóm sản phẩm tăng 15%-20%, 5 nhóm sản phẩm tăng từ 10% -15%.


Hàng may mặc có sản lượng xuất khẩu tăng trong 9 tháng qua

Tổng giá trị các mặt hàng xuất khẩu trong 9 tháng khoảng 2.590 triệu USD, đạt 70% KH và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp trong nước xuất khẩu đạt 905 triệu USD; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.685 triệu USD, đạt 76,6% KH, tăng 8%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tỉnh gồm: Hàng may mặc 572,9 triệu USD đạt 78,5% KH và tăng 24%; giày dép 516 triệu USD đạt 93,8% KH và tăng 26,6%; hạt điều nhân 15.204 tấn, đạt 80% KH với giá trị là 113,7 triệu USD, tăng 18,6% về lượng và tăng 37% về giá trị...

Kim ngạch nhập khẩu ước tính 9 tháng năm 2015 là 2.062 triệu USD đạt 73,7% KH và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết