Tiếng Việt | English

14/01/2021 - 10:27

Giáo dục truyền thống yêu nước với triển lãm ‘Đảng ta thật là vĩ đại”

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/01/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Ảnh tư liệu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhằm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" sẽ tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm là sự phối hợp tổ chức giữa Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua, Khen thưởng. Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

Đây cũng là dịp tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam về truyền thống yêu nước, niềm tin và lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ.

Sự kiện bao gồm nhiều nội dung, gồm: triển lãm ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, khu trưng bày những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khu trưng bày về tuổi trẻ Việt Nam, khu trưng bày tranh cổ động và nhiều hoạt động nghệ thuật khác.

Trong đó, triển lãm ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhắc nhớ về sự ra đời và lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó còn, khu trưng bày “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” còn mang đến hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã từng bước kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tiếp theo là khu trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” nhằm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo lời Bác.

200 ấn phẩm sẽ có mặt tại khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam,” là các nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xuất hiện trong khu trưng bày cùng tên. Cuối cùng chính là các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp tôn vinh những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết