Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Doanh nghiệp thành lập mới

Tăng cả số lượng lẫn quy mô vốn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Minh Hạ cho biết, tình hình kinh tế dần dần thoát khỏi khó khăn, vì vậy, số doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh đã tăng khá. 5 tháng đầu năm, số DN đến đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng lẫn quy mô vốn.

Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng - một trong những điều kiện thu hút đầu tư (công nhân thi công cầu Sông Tra, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa

Theo đó, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 588 DN được cấp phép kinh doanh với số vốn 3.332 tỉ đồng (cùng kỳ có 580 DN được cấp phép với số vốn 1.607 tỉ đồng). Về đầu tư trong nước, trong tháng 5-2015, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án (DA) với số vốn 3.359 tỉ đồng. So với cùng kỳ, tăng 4 DA và tăng 2.185 tỉ đồng. Lũy kế, từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 35 DA, với số vốn đăng ký 5.239 tỉ đồng (so với cùng kỳ, tăng 9 DA, số vốn tăng 2.711 tỉ đồng). Như vậy, tổng số DA đến tháng 5-2015 là 929, vốn đầu tư đăng ký 102.330 tỉ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, trong tháng 5, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 9 DA mới, tổng vốn đăng ký 475 triệu USD (trong đó, số DA tăng vốn thêm là 11,8 triệu USD; tăng 4 DA và vốn tăng 414 triệu USD so cùng kỳ). Từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 33 DA, tổng vốn đăng ký 549,6 triệu USD (trong đó, số DA tăng vốn thêm là 24,9 triệu USD; tăng 1 DA với số vốn tăng 314,2 triệu USD so cùng kỳ). Đến nay, có 616 DA, vốn đăng ký 4.143 triệu USD, trong đó có 381 DA đi vào hoạt động, vốn thực hiện 2.289 triệu USD. Bên cạnh đó, 5 tháng qua, có 4 DA vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi.

Ông Nguyễn Minh Hạ cho biết, bên cạnh những thuận lợi trong thu hút đầu tư, hiện nay Long An cũng còn một số khó khăn, hạn chế nên chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Vì vậy, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh các DA trong và ngoài nước.

Long An tiếp tục thực hiện tốt việc xúc tiến đầu tư, thiết lập mối quan hệ với các văn phòng đại diện ngoại giao, thương mại của nước ngoài tại Việt Nam; tham gia các cuộc hội thảo và hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN trong nước và nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trong đó, đặc biệt chú trọng việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện DA,...

Mai Hương

Chia sẻ bài viết