Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 19:07

Báo Long An không ngừng đổi mới, phát triển

Ngày 12/01, Đảng ủy cơ sở Báo Long An tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh – Nguyễn Thành Giang dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Báo Long An- Lê Hồng Thương trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Năm qua, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng, an ninh. Nội dung tuyên truyền 2 loại hình báo chí (báo giấy, báo điện tử) ngày càng nâng chất, góp phần tuyên truyền việc triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh; thông tin từ báo in, báo điện tử gần gũi với thực tiễn sản xuất và đời sống của người dân.

Hoạt động phát hành, quảng cáo được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện với nhiều biện pháp tích cực; giữ vững số lượng phát hành báo in bình quân trên 6.000 bản/kỳ; báo điện tử bình quân có trên 17.000 lượt truy cập 24/24 giờ.

Đảng ủy, Ban Biên tập tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động dự đầy đủ các lớp quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, đạo đức nhà báo được đặc biệt quan tâm, thường xuyên nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nội dung sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đa số đảng viên thể hiện tính gương mẫu, năng động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm qua, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, Đảng ủy tổ chức giám sát thường xuyên 2 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đảng chính thức 1 đảng viên, xét đề nghị cấp trên phát triển 2 đảng viên và làm lễ kết nạp Đảng 1 đảng viên.

 

Đảng viên dự hội nghị 

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh – Nguyễn Thành Giang đánh giá cao những kết quả trong nhiều năm qua và năm 2017 của Đảng bộ cơ sở Báo Long An; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Đảng bộ Báo Long An tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên gắn với chuyên môn; lãnh đạo đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả chính trị - xã hội của cả 2 loại hình báo chí Báo Long An. 

Dịp này, Đảng ủy cơ sở Báo Long An tặng giấy khen cho 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết