Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 14:19

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy Long An tháng 10/2020

Sáng 22/10, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Hoàng Đình Cán chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán báo cáo tại hội nghị

Hội nghị nhằm thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương khóa XII; việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại 9 tháng đầu năm 2020.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà khách Tỉnh ủy Long An

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền về kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nội dung văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn như Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11),... đặc biệt là tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết