Tiếng Việt | English

18/05/2018 - 13:59

43 tập thể, 82 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Ngày 18/5, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh-Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Năm 2017, công tác tổ chức thi đua và khen thưởng tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, phát triển sâu rộng đến các thành phần, các tầng lớp nhân dân, kiều bào và đội ngũ công nhân lao động. Nổi bật là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin; phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020 gắn với tổng kết phong trào thi đua khen thưởng khối doanh nghiệp;…

Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Văn Cần tặng Cờ thi đua cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong năm, toàn tỉnh có trên 5.100 trường hợp được khen thưởng. Trong đó, có hơn 4.500 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 82 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 111 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 407 tập thể lao động xuất sắc. Cơ cấu khen thưởng có chuyển biến tích cực: khen thưởng thường xuyên trên 47%, khen thưởng chuyên đề và đột xuất hơn 51%,…

Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh-Lê Văn Hùng trao bằng công nhân danh hiệu chiến sĩ thi đua

Ngoài ra, tỉnh đề nghị và được Trung ương khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 202 cá nhân; khen cống hiến cho 10 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động các loại cho 7 tập thể; 4 tập thể nhận Cờ thi đua của Chỉnh phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 83 cá nhân.

Tại hội nghị, có 12 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 31 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2014-2016 cho 82 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh-Trần Văn Cần biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt của phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Nguyễn Minh Lâm tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích

Ông đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với nâng cao đạo đức, thái độ trách nhiệm thực thi công vụ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), gắn với phong trào thi đua lớn là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”;…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết