Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 09:51

Cục Hải quan Long An thu ngân sách 2.764 tỉ đồng

Năm 2018, số thu ngân sách toàn Cục Hải quan tỉnh Long An đạt trên 2.764 tỉ đồng, đạt hơn 120% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và hơn 110% chỉ tiêu phấn đấu Tổng Cục Hải quan giao, tăng 18% so với năm 2017. Đây là nội dung được Cục Hải quan tỉnh đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 11/01.

               

Cục Hải quan tỉnh đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Nguyễn Ngọc Huân cho biết, năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và các sở, ban, ngành trên địa bàn 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cục Hải quan Long An nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự, an toàn biên giới, thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn 3 tỉnh.

Trong năm, có hơn 1.600 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Long An, trong đó có hơn 520 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng thương mại đạt hơn 14,5 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh cùng toàn ngành triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Định hướng năm 2019, Cục Hải quan Long An tiếp tục xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông quan nhanh hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát quản lý đối với các doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công, chế biến, sản xuất xuất khẩu trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết