Tiếng Việt | English

12/04/2019 - 10:56

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI

Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Việc công bố, cập nhật TTHC duy trì thường xuyên, kịp thời, việc niêm yết công khai TTHC cơ bản đúng quy định. Toàn tỉnh tiếp nhận 1.475.378 hồ sơ (HS) yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức; trong đó, có 4.846 HS tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kết quả, HS đã giải quyết 1.450.015 HS; trong đó, có 1.434.615 HS giải quyết đúng hạn.

Chỉ số PCI của tỉnh Long An năm 2018 đạt 68,09 điểm trên thang điểm 100 (tăng 1,39 điểm so với năm 2017), đứng hạng 3/63 tỉnh, thành, tăng 1 hạng so với năm 2017. Trong đó, tỉnh có điểm số cao nhất ở Chỉ số tiếp cận đất đai với 7,76 điểm (năm 2017 là 7,34 điểm), kế đến là Chỉ số chi phí thời gian với 7,71 điểm (năm 2017 là 7,6 điểm), điểm số thấp nhất là Chỉ số đào tạo lao động với 6,3 điểm (năm 2017 là 6,06 điểm).

Năm 2018, chỉ số PAPI của tỉnh đạt 48,35/80 điểm, đứng hàng thứ 35 trong cả nước, xếp thứ 3 trong nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện ra đời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp quan hệ công tác

Bên cạnh kết quả, hoạt động kiểm soát TTHC, chỉ số PCI, PAPI tỉnh hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC một vài sở, ngành, địa phương còn lúng túng, tham mưu công bố TTHC chưa bảo đảm chất lượng.  

Năm 2018, PCI của tỉnh có 4 chỉ số thành phần giảm điểm. Nguyên nhân chủ yếu vai trò trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện chưa cao, chưa chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật của Trung ương. Sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện khảo sát người dân và công tác cải thiện nâng cao chỉ số PAPI, nhằm phục vụ người dân của tỉnh chưa đồng bộ,...

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; nâng cấp phần mềm một cửa điện tử bảo đảm kết nối liên thông giữa tỉnh với trục liên thông quốc gia. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, nhịp nhàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh./.

Mai Hương - Phong Nhã

Chia sẻ bài viết