Tiếng Việt | English

08/08/2018 - 10:01

TP.Tân An: 60,49% hộ dân sử dụng nước sạch

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Đại diện các ngành, đoàn thể và các xã, phường nêu nhiều ý kiến xung quanh dự thảo Kế hoạch đầu tư công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch đến năm 2020 của UBND thành phố Tân An

Đại diện các ngành, đoàn thể và các xã, phường nêu nhiều ý kiến xung quanh dự thảo Kế hoạch đầu tư công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch đến năm 2020 của UBND thành phố Tân An

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thành phố, hiện nay, hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 60,49% (20.459/33.823 hộ); trong đó, khu vực thành thị đạt 77,15% và khu vực nông thôn đạt 19,5%. Theo lộ trình, năm 2018, thành phố đầu tư 59 công trình, tổng kinh phí thực hiện gần 13,9 tỉ đồng, phục vụ 5.978 hộ, góp phần nâng số hộ sử dụng nước sạch toàn thành phố lên 78,16%. Năm 2019, thành phố sẽ đầu tư 19 công trình, phục vụ 1.555 hộ với tổng kinh phí gần 6,5 tỉ đồng, nâng hộ dân sử dụng nước sạch lên 82,76%. Năm 2020, thành phố sẽ đầu tư 4 công trình, phục vụ 611 hộ, tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng, nâng hộ dân sử dụng nước sạch đạt 84,56%.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đoàn thể và các xã, phường nêu nhiều ý kiến xung quanh dự thảo Kế hoạch đầu tư công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch đến năm 2020 của UBND thành phố. Qua đó, kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp trong việc bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch phục vụ dân sinh, cải thiện môi trường; đồng thời, kiến nghị những nội dung, giải pháp thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp, tính hiệu quả của kế hoạch; nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đạt 75% vào năm 2020, xã nông thôn mới đạt 65% theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Kim Ngân-Lê Quang

Chia sẻ bài viết