Tiếng Việt | English

29/10/2015 - 15:28

Cần có giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế

Sáng 29-10-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị trí thức, văn nghệ sĩ nhằm thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.


Buổi đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Đa số đại biểu đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, thể hiện được tính chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của văn kiện chính trị. Đồng thời, nhiều đại biểu cũng kiến nghị, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đạt yêu cầu, cơ cấu lao động tiếp tục bất hợp lý; cần có những giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển cây, con gì cần phải tuân theo quy hoạch chung, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” sẽ gặp khó cho đầu ra sản phẩm.


Đại biểu tham dự hội nghị

Song song đó, đại biểu còn cho rằng, hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý, thậm chí cán bộ cấp cao; do đó, Đảng cần xử lý nghiêm những cán bộ này. Lĩnh vực y tế, nhất là việc mua bảo hiểm y tế toàn dân còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân, cần được tiếp tục quan tâm xem xét, tháo gỡ./.

Sông Măng

 

Chia sẻ bài viết