Tiếng Việt | English

09/10/2020 - 16:02

Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội mới về hội nhập thị trường

Ngày 09/10, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị thông tin về "Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)" do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì. Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và hơn 170 đại biểu doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham dự.

Hội nghị thông tin về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Theo báo cáo viên tại hội nghị - Thạc sĩ Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Đối với xuất khẩu của Việt Nam, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. 

Như vậy, có thể nói, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam.

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu.

Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, nước ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.

Hiệp định mở ra cơ mới cho sự phát triển và hội nhập về thị trường cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng.  Từ đó, Thạc sĩ Ngô Chung Khanh đề xuất một số giải pháp để Hiệp định EVFTA thực thi và hoạt động hiệu quả. Đối với cơ quan quản lý nhà nước cần định hướng chính sách phù hợp với cam kết FTA, đặc biệt là vấn đề phát triển bền vững; xây dựng và nâng cao năng lực cho bộ phận thực thi FTA; thay đổi tư duy quản lý; triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Đối với doanh nghiệp không nên "có mới, nới cũ", tận dụng tối đa những cái hiện có, tận dụng càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, trở thành những "chuyên gia FTA"; thay đổi tư duy và tập quán kinh doanh; luôn phấn đấu và không được hài lòng với những gì đang có.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực thi có hiệu quả hiệp định EVFTA

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đề nghị các đơn vị cần tập trung thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lĩnh vực liên quan cần đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường đề ra.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức thêm những cuộc họp thông tin về Hiệp định EVFTA để phổ biến đầy đủ cho các địa phương, doanh nghiệp nắm bắt.

Đồng thời, Sở Công Thương cần tổ chức, tham mưu các giải pháp để Hiệp định EVFTA thực thi có hiệu quả trên địa bàn.

Tại hội nghị, một số ý kiến thắc mắc của đại biểu cũng được báo cáo viên giải đáp, làm rõ./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết