Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 08:59

Phải xứng đáng với đồng bào, xứng đáng với Tổ quốc

Ngay trong những ngày đầu của cuộc Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”; “Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi ích chung, quên lợi ích riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.

70 năm qua, các thế hệ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) luôn làm theo lời Bác, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hầu hết ĐBQH làm tốt trách nhiệm người ĐB của nhân dân. Các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để phản ánh nguyện vọng của nhân dân lên nghị trường QH ngày càng thiết thực; thực hiện việc tiếp nhận, chuyển, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Công tác xây dựng pháp luật, hoạt động khảo sát, giám sát việc thi hành pháp luật của chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước ngày càng tập trung và có chất lượng, được cử tri tin tưởng, đánh giá cao. 

Cùng với nhiều đổi mới của QH, các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An cũng không ngừng cải tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiều vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cử tri trong tỉnh như: Đầu ra nông sản, ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng, thủy lợi, tái định cư, nguồn nhân lực, việc làm, biên giới, biển, đảo,... được ĐBQH đơn vị tỉnh Long An lắng nghe, ghi nhận và phản ánh lên QH. ĐBQH luôn đồng hành cùng tỉnh trong đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, thu hút đầu tư, chính sách tái định cư,... vừa mang tính đột phá, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật,...

Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, yếu tố quan trọng nhất là ĐBQH phải gắn bó máu thịt với nhân dân, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng của người dân và phản ánh trung thực lên QH, chính quyền các cấp. Có tăng cường hoạt động giám sát, tiếp xúc, có gần gũi với người dân, ĐBQH mới nắm bắt sát thực tiễn cuộc sống, làm phong phú thêm kiến thức, hiểu biết, năng lực của mình để đưa tiếng nói của nhân dân địa phương đóng góp vào diễn đàn chung của QH.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chính là dịp tôn vinh những cống hiến, đóng góp của QH và ĐBQH, đồng thời cũng nhắc nhở lời dạy của Bác Hồ đối với ĐBQH, đó là phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào, xứng đáng với sự tin yêu của đồng bào./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết