Tiếng Việt | English

23/09/2018 - 15:04

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII khai mạc vào sáng 24/9

Hình ảnh Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam 2018-2023. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 23/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa XI), thảo luận các nội dung, hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; danh sách giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội; quy chế làm việc và quy chế bầu cử; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị thống nhất giới thiệu bổ sung 12 người để Đại hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023); đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 8 người.

Các đại biểu tán thành thông qua chương trình làm việc 3 ngày (từ 24-26/9), số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII gồm 175 người. Đại hội sẽ giới thiệu 185 người để lấy phiếu tín nhiệm, bầu 166 người vào Ban Chấp hành.

Đoàn Chủ tịch gồm 27 người, bầu tại Đại hội là 22 người. Thường trực Đoàn Chủ tịch là 6 người, bầu tại Đại hội là 5 người. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 17 người, danh sách bầu tại Đại hội là 16 người.

Thông tin về điều kiện đảm bảo phục vụ Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, với quy mô 950 đại biểu chính thức, 500 đại biểu mời và 500 người làm công tác phục vụ, thông tin tuyên truyền, sẽ có khoảng 2.000 người tập trung tại khu vực tổ chức Đại hội.

Tài liệu Đại hội, công tác bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu, tuyên truyền khánh tiết được chuẩn bị chu đáo và đã hoàn tất; công tác y tế, đảm bảo an ninh trật tự đã sẵn sàng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết