Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 09:43

HĐND tỉnh Long An tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát huy kết quả của HĐND các nhiệm kỳ trước, hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) được đánh giá có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực. Nhân dịp kết thúc năm 2017 và khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2017), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi về sự đổi mới này.

Năm 2017, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều nội dung quan trọng

► PV: Xin chào ông, ông có thể khái quát những kết quả nổi bật của HĐND tỉnh trong năm 2017?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Năm 2017, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều nội dung quan trọng. Tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ (kể cả kỳ họp thứ 8 đang diễn ra) và 2 kỳ họp bất thường, ban hành trên 70 nghị quyết (NQ) quan trọng, cấp bách thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương như về ngân sách, phí, lệ phí; đầu tư công; sử dụng đất; kêu gọi xã hội hóa; quy hoạch thủy lợi, giao thông, khu cụm công nghiệp; chế độ, chính sách;... Việc chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp được thực hiện ngày càng chặt chẽ, chu đáo, đổi mới, nhất là phát huy tốt vai trò của các ban của HĐND tỉnh trong thẩm tra, của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu nội dung trình tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có trọng tâm, góp phần tác động giải quyết các vấn đề cử tri và xã hội đang quan tâm, bức xúc: Về đầu tư công, tái định cư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển đô thị,... Tổ chức thành công 2 phiên chất vấn chuyên đề giữa 2 kỳ họp về công tác thụ lý, xét xử, giải quyết các vụ án của tòa án và công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực điện lực. Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thành lập đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri.

HĐND giám sát việc xây dựng các khu tái định cư. Ảnh: Kiên Định

► PV: Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc xây dựng các khu tái định cư (TĐC) của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và sẽ trình HĐND tỉnh ban hành NQ về vấn đề này. Ông có thể cho biết, những bất cập về xây dựng các khu TĐC thời gian qua và kiến nghị của đoàn giám sát?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Đánh giá một cách khách quan, công tác thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua đạt những kết quả tích cực, đóng góp rất quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện TĐC cho người dân thuộc diện thu hồi đất còn một số hạn chế, bất cập: Nhiều dự án chưa hoàn thành việc giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nhiều khu TĐC chưa hoàn chỉnh hoặc chỉ mới hoàn chỉnh một số hạng mục, kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi, gây bức xúc cho người dân trong vùng dự án. Tỷ lệ người dân vào xây dựng nhà ở trong các khu TĐC còn thấp. Cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự ràng buộc chặt chẽ về mặt pháp lý, chưa theo dõi, kiểm tra sát sao, chưa kiên quyết xử lý đối với các trường hợp dự án TĐC kéo dài gây bức xúc.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án TĐC. Trong đó, nhấn mạnh đến việc phải rà soát, xem xét lại toàn bộ quy hoạch, nhu cầu bố trí TĐC, tiến độ đầu tư của từng dự án TĐC trên toàn địa bàn tỉnh để phân loại, sắp xếp, cơ cấu lại các khu TĐC phù hợp, khả thi. Tập trung thực hiện quyết liệt việc giao lô nền TĐC và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Yêu cầu chủ đầu tư có cam kết cụ thể về tiến độ triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhất là tại các dự án đang gây bức xúc. Thời gian tới, khi tiếp nhận dự án đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án TĐC trước khi thu hồi đất với phương thức huy động vốn thực hiện phù hợp.

HĐND giám sát việc xây dựng các khu tái định cư. Ảnh: Kiên Định

► PV: Thưa ông, kỳ họp lần này có ý nghĩa ra sao? Những vấn đề lớn nào sẽ được thảo luận, thông qua trong kỳ họp?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp thường lệ cuối năm nên khối lượng công việc rất nhiều và quan trọng. Trước hết, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát qua việc xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2017 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tập trung thảo luận, đánh giá tổng thể tình hình, kết quả KT-XH năm 2017, trong đó có việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh được cụ thể hóa thành NQ HĐND; đồng thời, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp cơ bản, khả thi cho năm 2018 với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về phát triển KT-XH địa phương. Trong đó có việc quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2018 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; quyết định Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định danh mục Dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quyết định một số vấn đề về kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách của các đối tượng liên quan; quyết định phân bổ ngân sách hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;... Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 27 NQ.

Do các vấn đề này rất quan trọng nên khi xem xét, quyết định, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, đối chiếu với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

► PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Anh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết