Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 18:27

Hội nghị lần thứ 23 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Đóng góp công tác xã hội trên 2 tỉ đồng

 

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 23, khóa IX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng ủy khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

6 tháng đầu năm 2015, các cấp ủy đã nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở đảng phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo việc phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng đường lối, chủ trương, thực hiện tốt nhiệm vụ thuế.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nộp thuế trên 900 tỉ đồng, đóng góp công tác xã hội trên 2 tỉ đồng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị, an ninh công nhân, trật tự an toàn tại các cơ quan, doanh nghiệp ổn định.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã kết nạp 49 đảng viên, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội quy, quy chế làm việc của đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến chương trình đại hội, số lượng, nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần chú trọng kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp tư nhân; tiếp tục củng cố các tổ chức chính trị, phát triển đảng viên mới, đặc biệt trong doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài; chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị đại hội sắp tới./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích