Tiếng Việt | English

05/07/2018 - 11:21

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: Bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 05/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (khóa X) thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tại hội nghị

Hội nghị lần này thảo luận và thông qua Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xem xét, điều chỉnh bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trao quyết định bổ sung 3 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trao quyết định bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng thời, hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí: Phạm Xuân Bách - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Vững - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và Dương Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa.

Hội nghị thảo luận và làm việc đến hết chiều ngày 05/7./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết