Tiếng Việt | English

19/12/2015 - 13:20

Khai giảng lớp trung cấp kế toán hợp tác xã

Ngày 19-12-2015, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Long An phối hợp Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX miền Nam khai giảng lớp Trung cấp kế toán hệ đào tạo chính quy cho 36 học sinh là cán bộ làm công tác chuyên môn trong HTX.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp trung cấp kế toán hợp tác xã 

HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Do đó, việc đào tạo, nâng cao năng lực các xã viên, cán bộ làm công tác tài chính, kế toán đóng vai trò quan trọng trong quản lý, vận hành của tổ chức.

Lớp Trung cấp kế toán gồm các môn học chung, môn kỹ thuật cơ sở, môn chuyên ngành với thời lượng 2.550 tiết, được bố trí trong khoảng 2.5 năm vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Kết thúc khóa học, học sinh sẽ được cấp bằng Trung cấp hệ đào tạo chính quy. Được biết, kinh phí khóa học được hỗ trợ hoàn toàn từ UBND tỉnh./.

Phạm Ngân

 

Chia sẻ bài viết