Tiếng Việt | English

21/10/2019 - 10:26

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 17

Sáng 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2019, xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh: Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt ở mức khá cao. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên.

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; cơ cấu cây trồng tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ xây dựng 4 hợp tác xã điểm trên 3 cây, 1 con gắn với tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Việc tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,2% so cùng kỳ. Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiếp tục được tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thương mại - dịch vụ phát triển khá. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng 14,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 4,46 tỉ USD, tăng 16,6%; nhập khẩu đạt 3,27 tỉ USD, tăng 7,5%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.436 tỉ đồng, đạt 98,2% so với dự toán Trung ương, đạt 97,8% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 92,5% dự toán phấn đấu và tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định và bền vững; công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản, đất công, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường có mặt còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chuyển biến còn chậm; an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,...

Dịch tả heo Châu Phi gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đồng bộ các giải pháp phát triển các cây trồng, vật nuôi đang gặp khó khăn như cây lúa, con heo. Tập trung quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tập trung thúc đẩy phát triển khu vực thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường. Tập trung chỉ đạo công tác thu chi ngân sách Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, "tín dụng đen", cho vay nặng lãi,... Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025,.../.

Văn Đát -  Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết