Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 10:15

Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13

Sáng 09/10, Tỉnh ủy Long An khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua

Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến đối với các dự thảo: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Các kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Đến nay, có 19 chỉ tiêu thực hiện tốt, dự báo đến năm 2020 các chỉ tiêu sẽ đạt và vượt nghị quyết.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh năm 2010) đạt mức khá cao, giai đoạn 2016-2017 đạt 9,29% (Nghị quyết 9%-9,5%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2017 đạt 61 triệu đồng/người/năm (Nghị quyết 80-85 triệu đồng), đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ nét.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được triển khai thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả tích cực.

Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, 9 tháng năm 2018, ước đạt 10.934 tỉ đồng, đạt 85,6% dự toán Trung ương và 85,1% dự toán tỉnh giao, bằng 125% so cùng kỳ; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính cơ bản được bảo đảm. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung sắp xếp, tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X còn một số hạn chế: Vẫn còn chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững; thị trường và giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, rác thải chưa hiệu quả.

Hội nghị làm việc đến hết ngày 09/10/2018

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu: Trên tinh thần cầu thị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian qua; đi sâu kiểm điểm việc lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục có hiệu quả hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết