Tiếng Việt | English

04/01/2018 - 19:12

Năm 2017, thu ngân sách nhà nước hơn 12.100 tỉ đồng

Chiều ngày 04/01, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An – Mai Văn Nhiều chủ trì họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 ước đạt 70.319 tỉ đồng (theo giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 9,53%; trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng 1,19%; công nghiệp, xây dựng tăng trên 15,83%, thương mại, dịch vụ tăng 6,96%. GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng.

Theo báo cáo, tổng diện tích lúa gieo sạ năm 2017 hơn 526.700 ha, thu hoạch trên 526.280ha, năng suất thu hoạch cả năm đạt hơn 50tạ/ha. Sản lượng đạt 2.648.742 tấn.

Chỉ số phát triển công nghiệp (IPP) năm 2017 tăng 16,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 182.800 tỉ đồng. Đối với đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.353 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 15.230 tỉ đồng. Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay, cấp mới 84 dự án với tổng số vốn đăng ký 151,2 triệu USD. Tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh đến nay là 874 dự án với tổng số vốn 5.500 triệu USD.

Buổi họp báo có sự tham dự của nhiều phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí

Ngoài ra, năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.100 tỉ đồng, đạt 106% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 116,6% so cùng kỳ. Có 22/26 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; còn 4/26 chỉ tiêu kế hoạch không đạt: Sản lượng lương thực; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tổng vốn đầu tư xã hội/GRDP và tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị.

Qua đánh giá, năm 2017 có nhiều kết quả tích cực như sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn  với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các vùng sản xuất trọng điểm, vùng chuyên canh.

Tích cực phối hợp tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp xây dựng Đề án phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Công tác rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai được thực hiện quyết liệt; hoàn thành công tác rà soát lập quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận đầu tư.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ, kiểm soát ô nhiễm môi trường có tập trung thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.

Tiến độ thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh có mặt còn chậm, chưa đạt yêu cầu tiến độ; còn tình trạng bệnh viện tuyến tỉnh quá tải, hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa chưa cao.

Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; đào tạo nghề nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo chưa mang lại hiệu quả thiết thực; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu.

Trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm; tình trạng trộm cắp, cướp giật, băng nhóm gây rối có lúc, có nơi vẫn diễn biến khá phức tạp.  

Năm 2018, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục triển khai, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm; cơ cấu lại nền kinh tế; huy động nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhằm bảo đảm, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật và sự lãnh, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, UBND các cấp.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa theo đúng định hướng, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo vệ môi trường; đối phó, phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, triệt để tiết kiệm; tiếp tục giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

Tại cuộc họp báo, phóng viên, nhà báo đặt nhiều câu hỏi liên quan đến một số vấn đề về vụ việc 3 phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An bị hành hung khi đang tác nghiệp; đào tạo học sinh giỏi quốc gia; thu hút đầu tư du lịch…để đại diện một số sở, ngành liên quan trả lời, làm rõ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết