Tiếng Việt | English

06/12/2017 - 15:34

Năm 2018, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,4%

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) thống nhất, thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh  yêu cầu, các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc, căn cứ nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Qua thảo luận tại các tổ, có 78 lượt ý kiến. Trong đó, có 33 lượt ý kiến phát biểu về các vấn đề chung, 45 lượt ý kiến phát biểu liên quan đến Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo NQ số 18-NQ/TW và NQ số 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) (gọi tắt là Đề án về công tác cán bộ). Hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Nhiều đại biểu cho rằng, sự sụt giảm trong sản xuất nông nghiệp là do tỉnh chưa có bộ giống tốt, người dân sản xuất không theo lịch thời vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng trưởng 1,19% nhưng từng nơi, từng lúc chưa thật sự đồng bộ, sản lượng lúa ở 3 vụ đều sụt giảm so với năm 2016.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến

Các đại biểu đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tập trung các giải pháp bảo đảm khu vực I tăng trưởng đạt kế hoạch. Trong đó, cần nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa gắn với quy hoạch lại sản xuất để định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, tránh tình trạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tự phát mà phải theo định hướng quy hoạch của tỉnh, chuyển từ đất trồng lúa sang trồng thanh long, chuyển đất lúa sang nuôi thủy sản; đồng thời, tập trung xây dựng, phát huy, nhân rộng các mô hình điểm, hiệu quả có thể mở rộng thêm.

Về xây dựng nông thôn mới, đến cuối 2017, dự kiến có 10 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 68 xã, vượt chỉ tiêu NQ. Từ năm 2018-2020, chỉ tiêu NQ là 8 xã/năm. Tuy nhiên, hầu hết các xã còn lại rất khó đạt chuẩn do các tiêu chí: Đường, trường, thiết chế văn hóa,... cần nguồn vốn đầu tư lớn. Mặt khác, 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua rà soát theo tiêu chí mới, chỉ còn 18 xã đạt chuẩn. Vì vậy, các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn cho các xã đã đạt chuẩn (500 triệu đồng/xã) để củng cố, duy trì các tiêu chí.

Thống nhất cao Đề án về công tác cán bộ

Đối với Đề án về công tác cán bộ, thống nhất cao việc thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (mở rộng mô hình hiện có), cấp huyện (chọn 2-4 địa phương); thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện thí điểm Văn phòng phục vụ chung UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị

Về sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức bên trong: Tỉnh đoàn, sáp nhập Văn phòng vào Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Thanh niên nông thôn vào Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; đối với Liên đoàn Lao động tỉnh có lộ trình sắp xếp vì tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động quy định; Thanh tra tỉnh, sáp nhập Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra vào Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng;...

Về sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp tỉnh, với Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, lãnh đạo tỉnh đề nghị, liên kết Đại học Quốc gia TP.HCM và trở thành phân hiệu của trường này. Đến đầu năm 2019, nếu không sắp xếp được theo hướng trên thì sáp nhập với Trường Cao đẳng Nghề Long An. Đối với đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao: sáp nhập Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Đoàn Xiếc nhân dân Long An vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa, Thư viện tỉnh vào Bảo tàng tỉnh.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,4%

Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy xác định mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng năm 2017”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Tỉnh ủy biểu quyết và thống nhất 21 chỉ tiêu. Trong đó, phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,4%. Tuy nhiên, khi tình hình chuyển biến thuận lợi hơn thì Tỉnh ủy tập trung để đạt tăng trưởng cao hơn. Quan điểm chung của Tỉnh ủy là phấn đấu đạt mức cao nhất có thể nhằm vượt mức chỉ tiêu NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho cả nhiệm kỳ là 9-9,5%.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu NQ, Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung thực hiện hiệu quả, thiết thực Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là ở các địa phương trọng điểm, địa bàn giáp ranh TP.HCM; tích cực mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI);...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc, căn cứ nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa triển khai thực hiện NQ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2017 và thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

An Kỳ - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết