Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 10:03

Thường vụ Quốc hội lần đầu cho ý kiến vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi

Tại phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lần đầu cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Phát biểu khai mạc sáng nay (14/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chưa khi nào một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lại kéo dài như lần này, nhằm chuẩn bị tốt cho Kỳ họp Quốc hội thứ 10.