Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 13:56

Tỉnh ủy Long An công bố quyết định về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Đức Hòa.

Ngày 17/6, Tỉnh ủy Long An công bố quyết định về công tác cán bộ tại hội trường Huyện ủy Đức Hòa. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì cùng đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Hòa qua các thời kỳ, các đồng chí Huyện ủy viên đến dự. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh trao quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Út (bìa trái) và đồng chí Phan Nhân Duy (bìa phải)

Theo đó, Tỉnh ủy Long An công bố quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Út – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa đến UBND tỉnh công tác. UBND tỉnh Long An công bố quyết định điều động ông Phan Nhân Duy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy bố trí công tác kể từ ngày 17/6/2019.

Đồng thời, Tỉnh ủy Long An công bố quyết định tiếp nhận, luân chuyển đồng chí Phan Nhân Duy đến nhận công tác tại Huyện ủy Đức Hòa kể từ ngày 17/6/2019 và chỉ định đồng chí Phan Nhân Duy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh yêu cầu ở cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Út, đồng chí Phan Nhân Duy tiếp tục cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, ở các vị trí mới là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đồng chí phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Riêng đối với đồng chí Phan Nhân Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phát huy tư duy đổi mới, nhiệt huyết, sâu sát, năng động, sáng tạo, bản lĩnh chính trị; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì mục đích chung, thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong việc phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, những thành tựu, kết quả của huyện đã đạt trong thời gian qua, có những đổi mới, đột phá, cùng tập thể đưa huyện Đức Hòa ngày càng phát triển./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết