Tiếng Việt | English

09/03/2020 - 08:55

UBND tỉnh Long An bổ nhiệm lãnh đạo 4 sở

Sáng 09/03, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo các quyết định về công tác cán bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 10/03/2020.

Chánh văn phòng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch – Nguyễn Tấn Quốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trương Văn Liếp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Đồng thời, UBND tỉnh công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Bùi Nguyên Khởi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao các quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này. Đồng thời, ông đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị và tập thể đơn vị vững mạnh.

Tại hội nghị, các đồng chí được bổ nhiệm hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết