Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 18:45

UBND tỉnh Long An yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

UBND tỉnh Long An ban hành Công văn số 1322/UBND-VHXH ngày 16/3/2020 về việc tạm dừng hoạt động của các rạp chiếu phim, điểm massage, karaoke, vũ trường, đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

UBND tỉnh Long An yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

Hiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân. Nhằm hạn chế tập trung đông người cũng như bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 520/TTr-SVHTTDL ngày 13/3/2020 đến UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động của các rạp chiếu phim, điểm massage, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chấp thuận theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình nêu trên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động của các rạp chiếu phim, điểm massage, karaoke, vũ trường, đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng kể từ 18 giờ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết