Tiếng Việt | English

09/01/2020 - 16:31

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung tổ chức thực hiện

Ngày 09/01, Sở Thông tin và Truyền thông ( TT&TT) Long An, tổ chức hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân chủ trì hội nghị

Năm 2019, các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực TT&TT cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực báo chí truyền thông bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng, đúng định hướng.

Báo chí trong, ngoài tỉnh hoạt động theo khuôn khổ pháp luật. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông có đóng góp tích cực vào ngân sách và làm công tác xã hội của địa phương.

Hệ thống truyền thanh không ngừng được củng cố về nội dung, cơ sở vật chất, trong năm đã hoàn thành đầu tư 52/192 Đài truyền thanh xã.

Ngoài ra, công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung thực hiện, bám sát các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, dự án của tỉnh và đúng theo định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT.

Các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, kết quả ứng dụng CNTT của các ngành, các cấp chuyển biến tích cực, tỷ lệ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng được chú trọng thực hiện, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

Hoàn thành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và triển khai đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng từ tỉnh đến xã, bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản trong xây dựng chính quyền điện tử.

Ông Nguyễn Bá Luân - Giám đốc Sở TT&TT cho biết, năm 2020, Sở đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng hoàn thiện nền tảng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử; triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc để bảo vệ 100% máy chủ, máy trạm; tuyên truyền sâu rộng về công tác triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho chính quyền và nhu cầu của xã hội. 

Đồng thời, sở cũng thực hiện tốt theo dõi việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định; rà soát, tham mưu hiệu quả việc hợp tác thông tin với các cơ quan báo chí./.

Đức

Chia sẻ bài viết