Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 20:28

“Không công bố thông tin dự báo bão, lũ lụt là vi phạm luật”

Chủ tịch HĐDT Ksor Phước đề nghị quy định rõ loại thông tin khí tượng thuỷ văn như bão, lũ lụt phải công bố kịp thời, chính xác, miễn phí.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Khí tượng thuỷ văn (KTTV) phải làm rõ trách nhiệm dự báo, cảnh báo KTTV trong trường hợp thông tin dự báo, cảnh báo không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Giải trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/8, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Thường trực Uỷ ban và ban soạn thảo đã nghiên cứu, bổ sung quy định rõ các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy định trong hoạt động quan trắc, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo KTTV; cố ý cung cấp các thông tin, dữ liệu KTTV sai lệch hoặc không đầy đủ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, dự thảo quy định về tin dự báo, cảnh báo KTTV phải bảo đảm tin cậy, được cập nhật thường xuyên, kịp thời theo diễn biến của hiện tượng KTTV; Quy định trách nhiệm của hệ thống quốc gia dự báo, cảnh báo KTTV phải xây dựng, thường xuyên cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy định dự báo, cảnh báo KTTV, cũng như phải thực hiện đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV; Quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dự báo của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng, để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Luật đối với hoạt động KTTV, trong Dự thảo Luật có quy định về nội dung kiểm tra, thanh tra KTTV; khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về KTTV.


Phiên họp 40 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ quy trình công bố các loại thông tin KTTV nhạy cảm, Dự thảo Luật đã có quy định về dự báo, cảnh báo, truyền, phát tin dự báo, cảnh báo KTTV; sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV (bao gồm cả các thông tin KTTV nhạy cảm).

Đồng thời, Luật phòng, chống thiên tai cũng đã có các quy định chi tiết về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai nói chung, trong đó 17/19 loại là thiên tai KTTV.

Về đề nghị cần quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến đời sống, KT-XH, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định hành vi bị cấm: “Cố ý cung cấp các thông tin, dữ liệu KTTV sai lệch hoặc không đầy đủ, vi phạm các quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo KTTV”.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cũng thừa nhận vấn đề thông tin bão rất khó chính xác vì vẫn là dự báo. Do đó việc thể hiện trong luật tính chính xác như thế nào cần nghiên cứu thêm vì liên quan đến trách nhiệm cụ thể sau này.

Liên quan đến việc thông tin nào được thu tiền khi cung cấp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị phân biệt: Thông tin phổ biến thì bắt buộc phải công bố công khai miễn phí, nếu không công bố là vi phạm. Ví dụ sắp có bão hay lũ lụt mà không công bố là vi phạm. Còn thông tin phục vụ cho tổ chức, cá nhân như thực hiện dự án kinh tế thì được thu tiền.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Linh Ngọc cũng khẳng định những tin dự báo, cảnh báo bão, lũ lụt là dịch vụ công bắt buộc phải cung cấp miễn phí đầy đủ, kịp thời, chính xác. Còn thông tin cung cấp để thực hiện dự án kinh tế, kỹ thuật thuộc dịch vụ./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết