Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 10:34

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy tháng 5/2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy tháng 5/2017; kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2011-2020; bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền và công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Trên lĩnh vực kinh tế, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn liên quan đến sản xuất nông nghiệp như: Tình hình dịch bệnh, sâu bệnh xuất hiện nhiều, mưa trái mùa làm cho năng suất cây lúa đạt thấp; giá cả một số vật nuôi giảm mạnh như: Trâu, bò, heo,… gây nhiều khó khăn cho nông dân.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt kết quả khá tốt, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, tỉnh tổ chức một số đoàn thăm, làm việc và kết hợp xúc tiến đầu tư tại nước ngoài như: Nhật Bản, Trung Quốc, Nga,...

Thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 0,03% so tháng trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2017, tăng 6,44% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 46% dự toán, tăng 18,7% so cùng kỳ.

Y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, củng cố. An ninh, quốc phòng được giữ vững, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tập trung giải quyết.

Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, củng cố, công tác phát triển đảng viên mới đạt 40,2%./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết