Tiếng Việt | English

08/09/2015 - 11:29

Cần Đước: Hội thi tuyên truyền viên giỏi

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp Công an huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền viên MTTQ cơ sở giỏi lần thứ I năm 2015.

Hội thi có 85 thí sinh là chủ tịch, thành viên UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham gia với 3 nội dung: Trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tiểu phẩm sân khấu.

Trong phần thi tuyên truyền, thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo. Các tiểu phẩm tập trung phản ánh các vấn đề về bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm; thực hiện chủ trương kế hoạch hóa gia đình; thực hiện dân chủ cơ sở; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới;...

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ cơ sở giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,.../.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết