Tiếng Việt | English

09/09/2020 - 07:09

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI: Đóng góp dự thảo các văn kiện

Chiều 08/9, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chia tổ thảo luận văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh, văn kiện ĐH Đảng bộ khối lần thứ XI.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình ĐH XIII của Đảng

Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo văn kiện các cấp. Tuy nhiên, một số đại biểu bổ sung một vài nội dung.

Đối với văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, trang 14 liên quan đến đổi mới giáo dục, đại biểu cho rằng Trung ương cần đánh giá kỹ hơn, nhất là nhiều nội dung đổi mới giáo dục gần đây chưa thật sự hiệu quả. 

Trang 15, đại biểu đề nghị bổ sung, đánh giá thêm phần sắp xếp hệ thống bộ máy nhà nước theo Trung ương còn chậm. 

Trang 16, dòng 1 cần bổ sung phần quản lý đất đai. Trang 18, dòng 1 cần đánh giá, bổ sung một số nghị quyết thực hiện chưa nghiêm. 

Các tổ đóng góp dự thảo văn kiện tại Đại hội

Về đóng góp văn kiện Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, có đại biểu đề nghị tỉnh cần đánh giá lại tốc độ tăng trưởng kinh tế; làm rõ mặt đầu tư, phát triển kết cấu - hạ tầng của tỉnh; cần đánh giá chính xác hơn công tác xét xử án.

Riêng công trình trọng điểm Nhà Bảo tàng và Thư viện tỉnh cần nghiên cứu lại, tỉnh nên lựa chọn công trình trọng điểm thực tiễn, phát triển hạ tầng để giúp tỉnh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đạt khá khu vực phía Nam.

Về khẩu hiệu ĐH, một số đại biểu chọn phương án 1 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững”.

Riêng văn kiện ĐH Đảng bộ khối lần thứ XI, có đại biểu đề nghị giữ nguyên 2 chương trình đột phá của nhiệm kỳ trước. Về khẩu hiệu hành động cần thêm phần “Dân chủ” phía trước khẩu hiệu. Có đại biểu cho rằng chủ đề ĐH cần thêm chữ “Đoàn kết” lên phía đầu tiêu đề,…/.

Nguyệt Nhi-Hà Lan

Chia sẻ bài viết