Tiếng Việt | English

24/09/2019 - 17:02

Đoàn cơ sở ngành y tế Long An phấn đấu xây dựng đoàn vững mạnh xuất sắc

Ngày 24/9, Đoàn cơ sở ngành y tế Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 và kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2017 – 2022. Phó Bí thư Đảng ủy ngành y tế Long An - Võ Văn Thắng dự.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ngành y tế nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bổ sung kiện toàn ra mắt trước hội nghị

Đoàn cơ sở ngành y tế Long An hiện có 4 chi đoàn trực thuộc với 146 đoàn viên. Thời gian qua, Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc luôn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các phong trào đoàn gắn với nhiệm vụ của đơn vị và các hoạt động xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức của ĐVTN được nâng lên, xác định được hướng đi, mục tiêu, lý tưởng của tuổi trẻ trong quá trình đổi mới của đất nước, của ngành. ĐVTN luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ trong thực hiện các yêu cầu về tin học hóa, cải cách hành chính, vận hành quy trình ISO và áp dụng hệ thống quản lý văn bản trong xử lý công việc.

Phong trào hành động cách mạng “xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được thực hiện hiệu quả. Đoàn cơ sở ngành thường xuyên phối hợp các tổ chức Đoàn bạn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, các hoạt động xã hội tình nguyện, khám, chữa bệnh nhân đạo cho người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, phạm nhân,…

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm với các chương trình hội thao, về nguồn, khám, chữa bệnh nhân đạo,... được ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài ra, ĐVTN tham gia đầy đủ các phong trào do cơ quan và Đoàn cấp trên tổ chức, phát động như: Hội trại mừng xuân, hiến máu nhân đạo, hội thao, văn nghệ,…

Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều nên thời gian tham gia, cũng như sự sáng tạo, đột phá trong hoạt động đoàn của ĐVTN còn hạn chế. Cán bộ đoàn còn ít kinh nghiệm, hoạt động kiêm nhiệm nên hạn chế tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động đoàn.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn cơ sở ngành y tế Long An tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; chú trọng công tác nắm bắt diễn biến, tư tưởng của đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết của Đoàn, Đảng các cấp và phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những việc làm thiết thực, nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến điển hình; thực hiện có hiệu quả phong trào xung kích, phong trào đồng hành phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh về số lượng và chất lượng;...

Đoàn cơ sở ngành y tế Long An thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động về nguồn

Phó Bí thư Đảng ủy ngành y tế Long An - Võ Văn Thắng đề nghị: “Đoàn cơ sở ngành cần phát huy hơn nữa những mặt mạnh, rút kinh nghiệm từ mặt yếu của hoạt động Đoàn trong thời gian qua; xây dựng chương trình, phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu tập hợp, phát huy được hết khả năng, tính năng động, sáng tạo, sự nhiệt tình của tuổi trẻ để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và đạt được mục tiêu xây dựng Đoàn vững mạnh xuất sắc”.

Tại hội nghị, có 2 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ngành y tế Long An nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích