Tiếng Việt | English

14/07/2018 - 10:04

Đức Hòa: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân qua hệ thống điện tử

Từ ngày 11/6, Trung tâm Hành chính công huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt đầu thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đến giao dịch, thông qua hệ thống đánh giá bằng bảng điện tử.

Việc đánh giá qua hệ thống điện tử góp phần giảm tiêu cực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện

Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp công dân đều được lắp đặt hệ thống đánh giá tự động. Trung tâm hiện có 6 máy đánh giá tự động với 3 mức bình chọn: Hài lòng, bình thường và không hài lòng.

Theo thống kê, từ khi lắp đặt hệ thống đến ngày 12/7, trung tâm ghi nhận được 1.670 lượt đánh giá của các tổ chức, các nhân. Trong đó, có 1.608 lượt bình chọn ở mức độ hài lòng, chiếm tỷ lệ gần 96,3%; 60 lượt bình chọn bình thường với tỷ lệ gần 3,6% và 2 lượt bình chọn không hài lòng với tỷ lệ 0,11%.

Việc các tổ chức, cá nhân trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công góp phần đánh giá khách quan hơn về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; giảm tình trạng tiêu cực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện; cải thiện chất lượng phục vụ người dân./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết