Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 15:53

HĐND các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Sáng 15/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, HĐND các cấp còn một số hạn chế nhất định: Chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm thường phải điều chỉnh, bổ sung khá nhiều. Việc tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trước khi ban hành các cơ chế, chính sách của HĐND có lúc chưa được cơ quan soạn thảo quan tâm thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa rộng rãi.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp, chất vấn, giải trình có mặt chưa cao. Một số cơ quan chức năng chưa quan tâm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng chưa được giám sát, đôn đốc kịp thời. Một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy tốt vai trò giám sát tại địa phương nơi ứng cử, nhất là theo dõi, đôn đốc, giám sát các vấn đề bức xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri,...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền Long An

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác từ tổ chức kỳ họp gắn với ban hành nghị quyết đến hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. HĐND các cấp hoàn thành khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp tích cực, quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy Đảng cùng cấp. Trong đó, có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và định hướng phát triển tại địa phương như tăng trưởng kinh tế; đầu tư công hằng năm và trung hạn; quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách; chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bảng giá đất; chủ trương đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế,...

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành 496 nghị quyết về kinh tế-xã hội và công tác nhân sự; HĐND cấp huyện ban hành 1.911 nghị quyết; HĐND cấp xã ban hành 11.708 nghị quyết. Việc ban hành các nghị quyết của HĐND các cấp bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Việc triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND, UBND, UBMTTQVN và các cơ quan liên quan phối hợp khá chặt chẽ, khẩn trương. Một số vấn đề phát sinh, chưa phù hợp, được sửa đổi, bổ sung khá kịp thời.

Chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình được nâng lên rõ nét, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cơ bản thực hiện tốt. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, đặc trưng, thực chất trong hệ thống HĐND các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được thực hiện ngày càng sâu, rộng, thường xuyên và hiệu quả.

Công tác tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp cơ bản được thực hiện tốt

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong hoạt động HĐND, phân tích nguyên nhân và kiến nghị, đưa ra nhiều giải pháp với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương các cấp. Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu, từ nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh, cấp huyện, cấp xã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND cấp mình theo quy định pháp luật nhằm tổng kết toàn diện nhiệm kỳ công tác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND các cấp phải chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời chuẩn bị cho công tác chuyển giao giữa nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới của HĐND, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ phải thực hiện liên tục, xuyên suốt, hiệu quả./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết