Tiếng Việt | English

29/01/2022 - 16:00

Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, năm 2021, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp, khôi phục, phát triển KT-XH địa phương, làm tiền đề, cơ sở để huyện tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững trong năm mới và những năm tiếp theo.

Huyện Đức Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Đức Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nhất quán, quyết liệt và linh hoạt. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh, chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng, chống dịch các cấp, khẩn trương triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt “3 mũi giáp công”; nhất quán quan điểm “Lấy xã, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch”; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu “nắm chắc chủ trương, biện pháp và hành động có hiệu quả”; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện cho công tác phòng, chống dịch; triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh. 

Huyện chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh,... Với sự quyết tâm cao, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự cống hiến rất lớn của lực lượng tuyến đầu, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh nhà, các tỉnh bạn và sự góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, mạnh thường quân,…huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã và đang tập trung triển khai nhanh các biện pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động KT-XH được phục hồi nhanh, thích ứng trong trạng thái “bình thường mới”.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được huyện đẩy mạnh để các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nắm vững, thực hiện, bảo đảm duy trì, giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch đã đạt.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn

Trong tình hình hết sức khó khăn, huyện tập trung mọi giải pháp để phát triển KT-XH. Năm 2021, KT-XH của huyện đạt những kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 151.000 tấn, huyện có 10/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2021, huyện có 2 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, 2 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 1.175 tỉ đồng, đạt gần 115% dự toán tỉnh giao, chi ngân sách nhà nước luôn chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. 

Việc triển khai 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được tập trung, đôn đốc, bảo đảm tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển. Quốc phòng - an ninh - nội chính được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Khi dịch bệnh bùng phát, huyện thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động triển khai linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn diễn biến dịch bệnh. Công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo từ cấp trên được tập trung triển khai, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng quy định. Việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được huyện tập trung thực hiện. Huyện đã hoàn thành việc tiêm đủ liều vắc-xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm ngừa, nhất là lực lượng công nhân, lao động; đang tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vắc-xin. Huyện vận động xã hội hóa các nguồn lực trong công tác an sinh xã hội 268,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Huyện Đức Hòa tổ chức các giải pháp để bảo đảm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh

Huyện Đức Hòa tổ chức các giải pháp để bảo đảm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh thông tin: Tập trung phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục căn bản những hạn chế trong năm 2021, năm 2022, UBND huyện tiếp tục quyết tâm triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Huyện đề ra mục tiêu tổng quát tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển toàn diện và bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao năng lực quản lý KT-XH, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường; ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung mọi nguồn lực để đầu tư; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; bảo đảm an sinh xã hội; tập trung đào tạo mọi nguồn lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển; tăng cường thực hiện các nghị quyết, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển.
Trên cơ sở đó, huyện đề ra các phương hướng, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn theo đúng kế hoạch, làm cơ sở, tiền đề để huyện phát triển toàn diện, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Đức Minh

Chia sẻ bài viết